” … ብሩህ አመለካከትመያዝና ተስፋን ጠብቆ የመኖር ችሎታ ለጥንካሬና ከሱስ ለማገገም የግድ አስፈላጊ ነው ።”

ከሱስ የማገገም አጋዥ መጽሐፍ A book on addiction recovery

Leave a comment

Meqoamia Community Development Organization (MCDO) is a non-profit civil society organization that played a critical role in establishing treatment, prevention, and recovery coaching especially, for those with substance abuse issues or Addiction. Moreover, the organization has been giving psychosocial support to individuals in need. 

© All Rights Reserved. Privacy Policy | Powered by Geez Web Technologies